CERESHOME Location
  • SHOP 세레스홈 동탄직영점 쇼룸 / 예약제 운영
  • TEL 1833 - 8837
  • E-MAIL cereshome@naver.com
  • ADDRESS 경기도 화성시 동탄산단 2길 7-35 4F 동탄직영점 쇼룸
  • OPEN AM 11:00 ~ PM 18:00 (월 ~ 일 정상영업) 방문예약제